Logo

Café Sạch Moka Cầu Đất

  • Café Sạch Moka Cầu Đất

Giá tiền: 210.000 ₫

Giống cà phê thơm ngon tuyệt vời xếp hạng hàng đầu. Được trồng ở vùng Đà Lạt ở độ cao 1300-1500m.

Chi tiết sản phẩm

Café Sạch Moka Cầu Đất