Nhượng quyền thương mại

Nhượng quyền thương mại

Thành công của một quán cà phê từ kế hoạch ban đầu trước khi đi vào hoạt động .

Là nhà cung cấp sản phẩm cà phê hạt, bột và hòa tan. Cửa hàng cà phê ban đầu chỉ 60 m2 với mục đích là điểm dùng thử và đối chứng sản phẩm. Theo nhu cầu thị trường chúng tôi phát triển chuỗi hệ thống quán cà phê với diện tích trên 300 m2 và số lượng lớn các cửa hàng nhỏ lẻ diện tích dưới 100 m2 sử dụng sản phẩm độc quyền.

Với kinh nghiệm kinh doanh cửa hàng cà phê nhiều năm chúng tôi đúc kết được nhiều kinh nghiệm và sẽ đồng hành giúp cho quý khách hàng giảm thiểu tối đa rủi ro khi mới bắt đầu kinh doanh về lĩnh vực khá nhiều cạnh tranh này

.