• Arobi coffee 1. Nằm trên Đường Đồng Khởi ngay ngã 4 KCN AMATA
  • Với 2 mặt tiền, khu vực đỗ xe dễ dàng

ssa