Arobi coffee 1. Nằm trên Đường Đồng Khởi ngay ngã 4 

Với 2 mặt tiền, khu vực đỗ xe dễ dàng